KeyWEn.com  
 
 
 
Menapii       Article     History   Tree Map
  Encyclopedia of Keywords > Politics > Politicians > Julius Caesar > Eburones > Menapii   Michael Charnine

Keywords and Sections
MENAPII
NERVII
RHINE
DE MENAPII
MORINI
VAN
IRELAND
EN
CASSEL
THOUSAND YEARS
GERMAN LANGUAGE
MARSHES
ROMAN TIMES
TERRITORIES EAST
NORTHERN GAUL
EBURONES
Review of Short Phrases and Links

    This Review contains major "Menapii"- related terms, short phrases and links grouped together in the form of Encyclopedia article.

Definitions

 1. The Menapii were a Belgic tribe of north-eastern Gaul in pre-Roman and Roman times.
 2. The Menapii are revealed (elsewhere) as the peoples on the Isle of Man, that isle founded by the ruler of the Danann, Manannan.
 3. The Menapii were a Belgic tribe of northern Gaul in pre-Roman and Roman times.
 4. The Menapii were a Belgic tribe of north-eastern Gaul in the 1st century BC, dwelling around the Rhine estuary, and extending inland towards the Ardennes.
 5. The Menapii were a Belgic tribe whose domain lay on the right bank of the Rhine and was adjacent to the North Sea.

Menapii

 1. Potman Regio was the eastern most realm of the Celtic people called Menapii and Paemani.
 2. There is however consensus that the Menapii and the Eburoni used a German language.
 3. Mixariacum, a towu of the Menapii, Bel-gica II., bet.
 4. It is opposite to these Menapii that the Sicambri are situated".
 5. The Menapii shown in Leinster may have later settled in Monaghan (present day Fir Manach).

Nervii

 1. Most notable are tribes like the Nervii, Menapii, Remi, and Bellovacii.
 2. Caesar decided to take the war to the enemy, and with some 10 legions crushed the Nervii, Senones, Carnutes, Menapii and the Treveri.

Rhine

 1. Menapii of Gaul, seated on the Meuse and the lower Rhine.
 2. The Veneti had revolted against Roman overlordship, supported by the Morini and Menapii from the Lower Rhine region.
 3. Gall. iv. 1, et seq.), occupied the territories of the Menapii on both sides the Rhine.

De Menapii

 1. Hier vermeldt Caesar dat de Menapii met 9000 waren.
 2. Een ander product was de zeer bekende ham die de Menapii op de markt brachten.
 3. De Menapii (Latijn) of de Menapi--rs vormden een Belgische stam die leefde aan de Zeeuws-Vlaamse kust.
 4. De Menapii trokken zich zoals de vorige keren terug in de bossen, maar deze keer hadden de Romeinen meer resultaat.
 5. Daarom besloot Caesar in 53 v.C. om met 5 legioenen de Menapii aan te vallen, waarna hij de Eburones op de knie--n wilde krijgen.

Morini

 1. At the close of the season Caesar raided the territories of the Morini and Menapii in the extreme north-west.
 2. Other tribes in the confederation, especially the northern Menapii and Morini, continued to fight as guerrillas.
 3. Tribes in the Germanic north were (west to east): the Morini, the Menapii, the warlike Nervii, the Eburones.
 4. In 53 BC the Eburones, led by Ambiorix, along with the Nervii, Menapii and Morini, revolted again and wiped out 15 cohorts, only to be put down by Caesar.

Van

 1. De Menapii behoorden tot de Belgen, en spraken een Keltische taal.
 2. Toch heeft het veel langer geduurd eer Caesar de Menapii kon overwinnen.
 3. Ondanks het feit dat er zeker commerci--le activiteit was, sloegen de Menapii geen munten.
 4. Aangezien de Menapii geen geschreven bronnen hebben achtergelaten, moet de informatie ergens anders gezocht worden.
 5. De Menapii werden uiteindelijk overwonnen in 53 v.C., maar dit was pas na gelukt na verschillende pogingen van de Romeinen.

Ireland

 1. Two thousand years of the Menapii: seafaring Gauls in Ireland, Scotland, Wales and the Isle of Man.
 2. To the east of the Morini (and bordering them) in Flanders were the Menapii, the remnant of Manannan Danann from Ireland's Connacht region.

En

 1. Enkele Belgische stammen, waaronder de Menapii, vormden een coalitie tegen de Romeinse invallen.
 2. Daarop gaven de Menapii zich over en kwamen ze onder de Romeinse heerschappij te staan .
 3. De Menapii hadden dit te danken aan de geografie van hun woongebied en doordat het zo dunbevolkt was.
 4. Toen rond 55 v.C. de Germanen binnenvielen via de Rijn, waren de Menapii al veel verzwakt, en konden ze niet veel weerstand bieden.
 5. Ten tijde van het principaat werden de Menapii door het Romeinse leger benoemd tot een soort hulplegereenheid, het zogenaamde Cohors I Menapiorum .

Cassel

 1. The ancient name for this is unknown, Cassel probably deriving from ‘castellum’ (castle-of the Menapii).
 2. The Menapii lived in present day southern Holland and probably had a main town at Cassel.

Thousand Years

 1. Two thousand years of the Menapii: seafaring Gauls in Ireland, Scotland, Wales and the Isle of Man.

German Language

 1. There is however consensus that the Menapii and the Eburoni used a German language.

Marshes

 1. Last come the Menapii, who dwell on both sides of the river near its mouths, in marshes and woods (not of tall timber, but dense and thorny).

Roman Times

 1. The Menapii were a Belgic tribe of north-eastern Gaul in pre-Roman and Roman times.

Territories East

 1. The Germans feigned a retreat, allowing the Menapii to return to their territories east of the Rhine.

Northern Gaul

 1. Another tribe by the 2nd century AD was the Manapii, probably the same people as the Menapii, a Belgic tribe of northern Gaul.

Eburones

 1. Celtic tribes settled the south, among them the Eburones, Menapii and Texuandri.
 2. Tribes in the Germanic north were (west to east): the Morini, the Menapii, the warlike Nervii, the Eburones.

Categories

 1. Politics > Politicians > Julius Caesar > Eburones
 2. Nervii
 3. Ambiorix
 4. Glossaries > Glossary of Ancient Peoples /
 5. Sicambri
 6. Books about "Menapii" in Amazon.com

Book: Keywen Category Structure


  Short phrases about "Menapii"
  Originally created: February 03, 2007.
  Please send us comments and questions by this Online Form
  Please click on Move Up to move good phrases up.
0.0182 sec. a=1..